ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Kas gali atlikti vaikų žaidimo aikštelių patikrą?

Tik akredituoti ekspertai, gali atlikti vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų saugos reikalavimų kontrolę.

Kas kiek laiko atliekama vaikų žaidimo aikštelių patikra?

Akredituotos įstaigos vieną kartą per metus atlieka vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų patikras, bendrajam jų įrangos ir jos pamatų bei paviršių saugos lygiui nustatyti.

Jeigu šalia namo yra žaliavų surinkimo konteineriai ar galiu įrengti vaikų žaidimo aikštelę?

Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.

Ar visos žaidimų aikštelės turi būti aptvertos tvora?

Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore.

Kokius standartus turi atitikti vaikų žaidimo įranga, danga? Ar naujai įrengiamos žaidimo aikštelės turi turėti sertifikatus?  

Žaidimų aikštelės danga, įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimus.

Taip naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, bei turėti įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

Ar turi būti šiukšliadėžė šalia vaikų žaidimo aikštelių?

Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė ir šiukšliadėžės turi būti reguliariai ištuštinamos.

Kas kiek laiko keičiamas smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse?

Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių.

Ar smėlio dėžės turi būti uždengtos?

Smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant. Smėlio dėžės uždangalas turi būti neslidaus paviršiaus.

Kokie augalai gali augti šalia vaikų žaidimo aikštelių?

Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti šiuos augalus. 

Eil. Nr.

 

Augalas / augalų rūšys

 

Lotyniškas pavadinimas

 

1

 

2

 

3

 

1.

 

Amerikinė fitolaka

 

Phytolacca americana

 

2.

 

Baltasis čemerys

 

Veratrum album

 

3.

 

Brugmansijos

 

Brugmansia spp.

 

4.

 

Darželinis pupmedis

 

Laburnum anagyroides

 

5.

 

Juodoji drignė

 

Hyoscyamus niger

 

6.

 

Kukmedžiai

 

Taxus spp.

 

7.

 

Kurpelės

 

Aconitum spp.

 

8.

 

Lobelio čemerys

 

Veratrum lobelianum

 

9.

 

Paprastasis ricinmedis

 

Ricinus communis

 

10.

 

Paprastasis žalčialunkis

 

Daphne mezereum

 

11.

 

Paprastoji durnaropė

 

Datura stramonium

 

12.

 

Paprastoji pakalnutė

 

Convallaria majalis

 

13.

 

Paprastoji rusmenė

 

Digitalis purpurea

 

14.

 

Rudeninis vėlyvis

 

Colchicum autumnale

 

15.

 

Tabakas

 

Nicotiana spp.

 

16.

 

Vaistinė šunvyšnė

 

Atropa belladona

 

Kada galima naudotis įrengtomis žaidimų aikštelėmis?

Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Kas atsako už žaidimų aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą?

Už žaidimų aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

Pagal kokias normas tikrinamos vaikų žaidimų aikštelės?

Pagal Lietuvos higienos normos HN 131:2015 vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos turi būti tikrinamos.